รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

( รับสมัครเปิดรับสมัคร 29 พฤษภาคม - 12 มิถุนายน 2560 )
รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
ในตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ และนักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ

( รับสมัครเปิดรับสมัคร 15 พฤษภาคม - 2 มิถุนายน 2560 )
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
( รับสมัครเปิดรับสมัคร 17 - 26 พฤศจิกายน 2559 )
รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
( รับสมัครเปิดรับสมัคร 3 - 23 กันยายน 2558 )


 
 
Call Center โทร. 0-2257-7230 ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-17.30 น.

รองรับการใช้งาน Internet Explorer (IE) ,
Google Chrome และ Firefox เท่านั้น